top of page

inSCADA güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş web tabanlı bir SCADA yazılımı geliştirme platformudur. Geliştirme faaliyetleri alışılmışın dışında, masaüstü bir IDE aracılığı ile değil, geliştiricilerine web arayüzünden sunduğu araçlar ile yapılır. Derleme ve dağıtım aksiyonlarına gerek yoktur. Çalışma zamanında tüm geliştirme faaliyetlerinizi kesintisiz yürütebilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikleri

inSCADA platformu uygulamaları çalıştırmak için yayınlama (deploy) ve derleme (compile)  operasyonlarına ihtiyaç duymaz. Tüm yapılandırma ve programlama faaliyetleri çalışma zamanın da (runtime) yapılır. Yapılandırma ve programlama girdileri güçlü doğrulama ve kısıtlama mekanizmalarından geçirilir.  Geliştiricilerin çökmeye (software crash)  sebep olabilecek yanlışlıkla yapılandırma ve programlama girdileri oluşturmasına fırsat vermez.

Yayınlama (deploy) ve derlemeye (compile) ihtiyaç duymaksızın tüm geliştirme sürecini çalışma zamanında (runtime) yürütebilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Uygulama Geliştirme
inSCADA Gerçek Zamanlı Uygulama Geliştirmeye yani çalışma zamanında kesintisiz uygulama geliştirmeye olanak sağlar. Uygulamalarınızı kesintisiz derlemeye ve yayınlamaya ihtiyaç duymadan çalışma zamanında güncelleyebilir. Yeni öğeler ekleyebilirsiniz.

inSCADA platformu, web erişim özelliği ile aynı anda birden çok kullanıcının her yerden sisteme erişimine olanak sağlar. Bunun yanı sıra servis tabanlı bir alt yapıya ve servislerle yönetilebilir bir mekanizmaya sahiptir. inSCADA geliştiricinin yaptığı her operasyon bir servis çağrısıdır. Bu onu otomatik yönetilebilir bir uygulama haline getirir. inSCADA web servisleri verileri, ERP, EAM gibi uygulamalar ile paylaşabilir veya onlarla tam entegre olabilir.

Tüm kullanıcılar sisteme uzaktan erişebilir ve servis tabanlı altyapısı sayesinde otomatik yönetilebilir, diğer uygulamalar ile tam entegre olabilir.

Web Erişimi ve Servisleri
inSCADA RESTful bir uygulamadır. Aynı zamanda rest çağrılarında bulanabilir ve sonuçları javascript ile işleyebilirsiniz. Bu sayede tüm sistem ve servislerle modern bir şekilde entegre olabilir.

inSCADA platformu, web tabanlı mimarisi sayesinde aynı anda birden çok geliştiricinin platform üzerinde uygulama geliştirmesine imkan verir. Bu sayede büyük ölçekli uygulamalarınızın geliştirilme ve devreye alma süreci kısalmış olur, verimliliğiniz artar. Chat özelliği ile de takım üyelerinin platform üzerinde işbirliği arttırılmış olur.

Takım Çalışması ve Chat
inSCADA Platformu takım çalışmasına olanak sağlar. Platform üzerinde birden fazla kullanıcı veya geliştirici geliştirme faailiyeti , kontrol ve izleme faaliyeti yürütebilir. Hemde kendi aralarında mesajmalarına da olanak sağlar.

Ekibinizin projeniz üzerinde aynı anda çalışmasına ve uygulama geliştirmesine olanak sağlayarak verimliliğinizi artırın.

inSCADA, piyasada kullanılan pek çok endüstriyel cihazın (Flowcomputer, Gas Chromotograph, Protection Relay gibi) varsayılan haberleşme tablolarını hazır olarak barındırır. Cihazlarla iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey ihtiyacınız olanı seçmek. Standartlarının dışında yapılandırılmış cihazların varlığından da endişe etmenize gerek yok. Onları da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Zengin içeriği ve özelleştirmeye açık bir kütüphane desteği ile tüm cihazlarınızı rahatlıkla sisteminizde barındırabilirsiniz.

Cihaz Kütüphanesi
inSCADA Platformunda uygulamalarınızda sıkça kullanmış olduğunuz cihazların haberleşme adres listelerini bir kütüphanede toplayabilir ve daha sonra bu kütüphaneden seçerek uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede her yeni bir cihaz eklediğinizde cihaza ilişkin Tag/Variable oluşturma sürecini kısaltırsınız.

inSCADA Platformunda kullanıcıları , kullanıcı uzayları oluşturarak birbirinden tamamen izole çalışma alanlarında tutabilirsiniz. Bu sayede bir kullanıcı uzayındaki kullanıcı sadece o kullanıcı uzayındaki projelere erişebilir.

Platform üzerinde kullanıcı uzayları (user spaces) oluşturarak bağımsız çalışma alanları yaratabilirsiniz.  

Kullanıcı Uzayı
(Multi-tenant)
inSCADA Platformu Multi-Tenant' dır. Birbirinde bağımsız kullanıcı uzayları oluşturuabilir. Kullanıcılar bağımsız çalışma alanlarında kendilerine ait uygulamalar üzerinde çalışabilir ve bunları devreye alabilirler.

inSCADA son sürümü aşağıdaki haberleşme protokollerini bünyesinde barındırmaktadır.

 

Modbus TCP Client,

Modbus UDP Client,

Modbus RTU Master Over TCP,

Modbus TCP Server,

Modbus UDP Server,

Modbus RTU Slave Over TCP,

DNP3 Client/Master,

DNP3 Outstation/Slave,

IEC 60870-5-104 Master,

Siemens S7,

MQTT Subscriber/Publisher,

OPC DA Client,

OPC UA Client,

Ethernet IP

inSCADA yaygın olarak kullanılan bir çok haberleşme protokolünü bünyesinde barındır. Ayrıca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları haberleşme protokolleri platforma eklenebilmektedir.

Haberleşme Protokolleri
inSCADA Platformu bünyesinde sık kullanılan endüstriyel haberleşme protokollerini içerir.

inSCADA platformunda aynı anda birden fazla proje üzerinde üzerinde çalışabilirsiniz. Çalışma zamanında dilediğiniz kadar proje oluşturabilir, düzenleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Merkezi SCADA uygulamalarınızda, her bir uzak lokasyonlardaki sistemlerinizi ve tesislerinizi ayrı projeler olarak oluşturabilir, benzer sistemler ve tesisleriniz için projelerinizi klonlayabilirsiniz.

Aynı Anda Birden Fazla Proje Üzerinde Çalışma
inSCADA Platformu üzerinde aynı anda birden fazla proje/uygulama üzerinde çalışma yapabilirsiniz.

Sistem ve tesislerini farklı projeler olarak gruplandırarak tüm geliştirme, izleme ve raporlama gibi faaliyetleri kesintisiz bir şekilde yürütebilirsiniz

inSCADA platformu, lokasyon bilgilerini girdiğiniz projelerinizin istediğiniz değerlerini ve mimik ekranlarını coğrafi harita üzerinde görselleştirebilir. Bunun için mevcut GIS sisteminizle veya ücretsiz online harita servisleri (google-maps, bing-maps gibi) ile entegre olabilir.

Projeler Haritası
inSCADA Platformunda aynı anda birden fazla proje/uygulama üzerinde çalışma yapılabilir ve bu projeler çalıştırılabilir. Projelere konum bilgisi girilerek entegre harita sistemi üzerinde proje visualization ekranları görüntülenebilir. Merkezi SCADA uygulamalarında , IIoT uygulamalarında oldukça etkili bir araçtır. Sadece bir harita üzerinde görselleştirmekle kalmaz hava durumu katmanlarını dahi açıp kapatabilirsiniz.

Tüm projelerinizi özelleştirilebilen bir harita desteği ile detaylı bir şekilde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Klasik sorgulama ile veri kaydetme metotları onlarca cihazdan binlerce değersiz verinin depolanmasına ve network trafiğinizin meşgul edilmesine sebep olabilir. Bu durum veri depolama ve GSM/GPRS temelli iletim maliyetlerinizi artırır. inSCADA ise, klasik sorgulama ile veri güncelleme (updating data by polling) metodunun dışında, istisna ile veri güncelleme (updating data by exception) metodunu da kullanır. inSCADA verilerinizi değiştiğinde (when changed), belirlenen eşik (threshold) değerlerinin dışına çıktığında veya tanımlanan herhangi bir olaya (event) bağlı olarak kaydetmesi ve güncellemesi için geliştirilmiştir.

Akıllı Veri Toplama
inSCADA Platformu haberleşme kanalı ile toplanan verilerin , historian veritabanına kaydetmeden önce doğruluğunu kontrol edebilir ve doğruya kaydedebilir. Bu mekanizma sayesinde veritabanınızda anlamsız sonuçlara varmanıza neden olabilecek yanlış verilerin kaydına engel olur.

Akıllı veri kaydetme özelliği ile gereksiz verilerin oluşturacağı bir ağ trafiğinden ve bunu takip eden depolama ve iletim maliyetinden kurtulun.

inSCADA Platformundan kullanıcılarına SMS, E-Posta, Whatsapp, Slack mesajları gönderebilirsiniz.  Alarmları , kullanıcı aksiyonlarını otomatik mesaj olarak gönderilmesi için yapılandırabilirsiniz.

inSCADA Platformunda SMS,EPosta bildirimleri yapabilirsiniz. Raporlarınızı EPosta ile otomatik olarak gönderebilirsiniz. Bünyesinde 3 adet SMS servis sağlayıcı hizmeti kullanıma hazırdır.
Bildirim Servisleri

Bildirim servislerini kullanarak, SMS, E-Posta, WhatsApp, Slack mesajları gönderebilirsiniz.

inSCADA Platformunda tesisinizdeki IP kameralara bağlanarak görüntüleri mimik ekranlarınıza yerleştirebilirsiniz. 

Bu sayede tesisinizdeki , kamera görüntüleri ile mimik ekranlarınızın izleme ve kontrol yeteneklerini daha etkili hale getirmiş olursunuz.

Tesisinizdeki IP Kameraları inSCADA platformuna ekleyebilir ve izleyebilirsiniz. Mimik ekranlarınıza IP kamera görüntüleri yerleştirebilirsiniz.

IP Kamera
IP Camera desteği ile visualization ekranlarına kamera görüntüleri eklebilirsiniz. ANT Media Server ile entegre olarak çalışabilir. Prosesinizin izleme ekranlarını kameralar ile desteleyebilirsiniz.

inSCADA Platformu , gömülü bir web sunucuya sahip bir web uygulamasıdır. Kurulu olduğu işletim sisteminde bir servis olarak çalıştırılır. Platformun arayüzüne bir browser aracılığı ile erişilir ve erişim HTTP/HTTPS protokolleri üzerinde sağlanır. 

HTTPS protokolü, kullanıcıların kendi oluşturacağı TLS/SSL sertifikaları ile güvenli hale getirilebilir. 

Kullanıcı girişleri ; tek kullanımlık şifrelerin SMS/MAIL yolu ile kullanıcılara gönderilerek daha güvenli hale getirilebilir.

inSCADA kullanıcı girişleri OTP (One Time Password) ile güvenli hale getirilmiştir. HTTPS , TLS/SSL sertifikasyon destekler.

Güvenlik
inSCADA Platformu mimarisinde kullanılan teknolojilerin güvenlik mekanizmaları ile güvenliği en üst seviyeye çıkartır. HTTPS,TLS/SSL ve OTAP teknolojilerini içerir.

inSCADA platformu, bilinen ve en çok kullanılan raporlama araçlarının (Crystal Report, Jasper Report, Excel gibi) kullanımına imkan verdiği gibi bunlardan bağımsız olarak, bir tesiste ihtiyaç duyulabilecek saatlik bazda günlük, günlük bazda aylık ve aylık bazda yıllık raporları, hiçbir programlama ve derleme bilgisi gerektirmeden anında oluşturabilmenizi sağlar.

Anında Rapor Oluşturma
inSCADA Platformunda periyot bazlı raporla çok hızlı birşekilde oluşturulur.

İhtiyacınız olan tüm raporlama işlemlerini hiçbir programlama bilgisi gerektirmeyen kullanıcı dostu bir ara yüz ile kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

inSCADA platformu, script/expression 'larınız için esnek yapılandırma formları oluşturmanızı sağlar. Bu sayede script/expression 'larınız her kullanımında tekrar düzenlemek zorunda kalmazsınız. Oluşturduğunuz form üzerinden parametrelerinizi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu aynı zamanda geliştirici dışında diğer düzenleyenler için daha kullanıcı dostu bir yöntemdir.

Code2Form
inSCADA Platformunda yazmış olduğunuz scriptleri parametrik hale getirip sadece bir form üzerinden bu parametreleri değiştirebilirsiniz. Bu sayede script ve fonkisyionlarınız farklı projelerde, projenin farklı katmanlarında çok hızlı bir şekilde dinamik olarak kullanılmasını sağlar. Fonksiyon ve scriptlerinizin okunabilirliğini arttırır.

Komut dizisi/ifade (script/expression) formları oluşturarak parametrelerinizi her kullanımda kodu düzenlemeye gerek kalmadan kontrol edin.

inSCADA, QR Kodu ile veri alışverişi yapabilir. Operatörlerin periyodik bir şekilde ve lokal olarak devamlı değiştirmesi gereken değerlerin bu yolla güvenli değişimi, sisteme veri transferi sağlanır. Operatörler bu sayede bu operasyonları çok daha kısa bir sürede ve hata riski olmadan tamamlar.

inSCADA Platformunda uygulamanıza QR kod okuyucu ekleyebilirsiniz. inSCADA Platformu client tarafında ki kamera üzerinden QR kodu okuyabilir. Aynı zamanda ekranlar üzerinde QR kod oluşturabilir.
QR Kodu ile Güvenli Veri Transferi

QR kodu kullanarak verilerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde, hataya yer vermeksizin lokal transferini sağlayabilirsiniz.

inSCADA, restFul özelliği sayesinde tüm programlama teknolojileri ile entegre olabilir. 

Geliştiriciler inSCADA restAPI lerini kullanarak diledikleri programlama dilinde (Visual Studio C#,C+, VB, Java, Python, R, SCALA gibi) yeni arayüzler, özelleştirilmiş SCADA paketlerini geliştirebilirler. 

inSCADA Platformunu üreticiler kendi markaları ile kullanabilirler.
OEM

Üreticiler, imalatçılar kendi SCADA yazılımlarını hızlıca geliştirebilir ve müşterileri için yeniden paketleyebilirler.  

inSCADA tesisinizin digital ikizini veya uygulamanızın mimik ekranlarını SVG formatında görselleştirir. Geliştiriciler , tasarımcılar yaygın olarak kullanılan tasarım araçlarını kullanarak ekran tasarımlarını yapabilir ve anında platforma yükleyerek kullanabilirler. SVG formatının kullanılması sayesinde ekranlarınız vektörel olur. Ekranlarınızda kullandığınız nesnelerin her farklı durumu için yeni nesneler oluşturmanıza gerek yoktur. inSCADA hazırladığınız mimik ekranlar üzerindeki tüm nesnelere dilediğiniz animasyon efektini uygulamanıza olanak verir. 

Uygulamalarınızın mimik ekranlarını SVG formatında herhangi bir tasarım aracı ile hazırlayıp anında kullanabilirsiniz.

Vektörel Görselleştirme
inSCADA Platformu görselleştirme için SVG kullanır. Vektöreldir.

inSCADA Platformunda , tesisinizdeki cihazların , ekipmanların , enstrümanların veya sistemlerin faceplatelerini oluşturabilirsiniz. Bu faceplateler dilediğiniz yapıda parametrik hale getirilerek mimik sayfaların kullanılabilir.

 

Böylelikle tesisinizde bulunan benzer cihazlar için defalarca tasarım ve yapılandırma yapmanıza gerek kalmaz.

inSCADA Platformunda mimik ekranlarınızda tekrar tekrar kullanılabilecek parametrik faceplateler tasarlamanıza olanak sağlar.

Faceplate
inSCADA Platformunda sıkça kullanılan görsellerinizi parametrik hale getirerek uygulamalarınızda defalarca kullanılmasına olanak sağlar.
bottom of page