top of page
KVKK Rıza Metni

ProMIS Proses Kontrol ve Yönetim Bilişim Sistemleri A.Ş., kişisel verilerinizi işlemek amacıyla tarafınızdan verilecek rıza hakkında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek amacıyla bu metni sunmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, taleplerinizi karşılamak, sizinle iletişim kurmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşleneceği: Kişisel verileriniz fiziki/elektronik ortamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi: Kişisel verileriniz, işlenme amacı gerektirdiği sürece veya KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içindeki veya yurt dışında hizmet alınan kişilere, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere aktarılabilmektedir.

Rıza İsteme Hakkınız: KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Rıza geri çekme talebinizi info@inscada.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

KVKK Hakları: KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verilere erişim
Kişisel verilerin düzeltilmesi
Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi için yapılan işlemlerin, ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi
Veri işleme faaliyetlerine itiraz etme
Otomatik işleme tabi tutulma


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizin işlenmesi ProMIS Proses Kontrol ve Yönetim Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirilecektir.

Bu metni okuyarak, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmanıza ilişkin bilgilendirildiğinizi kabul ediyorsunuz.

bottom of page